Promotion Update
โปรลุ้นคืนยอดเสียหวยรัฐ 10%
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านใน


ข่าวสารล่าสุด

ประกาศ เริ่ม 17/07/60 ทางเว็บจะปรับ Af ลงเหลือ 4%
แล้วเพิ่มอัตราจ่ายหวยหุ้น จึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน


ตกลง

เลือกราคาจ่ายก่อนแทง

รัฐบาล A1

ประเภท ส่วนลด จ่าย
3ตัวบน 0% 860
3ตัวบนโต๊ด 0% 160
3ตัวล่าง 0% 180
3ตัวหน้า 0% 430
3ตัวหลัง 0% 430
2ตัวบน 0% 96
2ตัวล่าง 0% 96
วิ่งบน 12% 3
วิ่งล่าง 12% 4
เลือกราคาจ่ายนี้

รัฐบาล A2

ประเภท ส่วนลด จ่าย
3ตัวบน 33% 600
3ตัวบนโต๊ด 33% 110
3ตัวล่าง 33% 150
3ตัวหน้า 33% 280
3ตัวหลัง 33% 280
2ตัวบน 20% 77
2ตัวล่าง 20% 77
วิ่งบน 12% 3
วิ่งล่าง 12% 4
เลือกราคาจ่ายนี้

รัฐบาล A3

ประเภท ส่วนลด จ่าย
3ตัวบน 40% 550
3ตัวบนโต๊ด 40% 100
3ตัวล่าง 40% 135
3ตัวหน้า 40% 250
3ตัวหลัง 40% 250
2ตัวบน 30% 68
2ตัวล่าง 30% 68
วิ่งบน 12% 3
วิ่งล่าง 12% 4
เลือกราคาจ่ายนี้
ราคาจ่ายและส่วนลดดังกล่าวเป็นช่วงโปรโมชั่นกรุณาตรวจสอบก่อนแทงนะครับ
โปรโมชั่น ผลฝากถอน