Promotion Update
โปรลุ้นคืนยอดเสียหวยรัฐ 10%
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านใน


ข่าวสารล่าสุด

ประกาศ เริ่ม 17/07/60 ทางเว็บจะปรับ Af ลงเหลือ 4%
แล้วเพิ่มอัตราจ่ายหวยหุ้น จึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน


ตกลง

เลือกราคาจ่ายก่อนแทง

หวยหุ้น A1

ประเภท ส่วนลด จ่าย
3ตัวบน 30% 500
3ตัวบนโต๊ด 30% 100
2ตัวบน 0% 95 new
2ตัวล่าง 0% 95 new
วิ่งบน 12% 3
วิ่งล่าง 12% 4
เลือกราคาจ่ายนี้

หวยหุ้น A2

ประเภท ส่วนลด จ่าย
3ตัวบน 30% 500
3ตัวบนโต๊ด 30% 100
2ตัวบน 10% 85 new
2ตัวล่าง 10% 85 new
วิ่งบน 12% 3
วิ่งล่าง 12% 4
เลือกราคาจ่ายนี้

หวยหุ้น A3

ประเภท ส่วนลด จ่าย
3ตัวบน 30% 500
3ตัวบนโต๊ด 30% 100
2ตัวบน 20% 75 new
2ตัวล่าง 20% 75 new
วิ่งบน 12% 3
วิ่งล่าง 12% 4
เลือกราคาจ่ายนี้
ราคาจ่ายและส่วนลดดังกล่าวเป็นช่วงโปรโมชั่นกรุณาตรวจสอบก่อนแทงนะครับ
โปรโมชั่น ผลฝากถอน